Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nasz znak: RGPI.VIII.6733.22.2020                                                                                         Barlinek, 5 marca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Barlinka

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) - zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV polegającej na wymianie kabla na odcinku od stacji S-2466 Barlinek 31 Stycznia do stacji S-2018 Barlinek Lipiańska; na działkach gruntu numer: 806/16, 806/19, 806/17, 806/18, 167/79, 167/89, 168 w obr. Barlinek 2 oraz 214/4, 214/1, 168 i 551/20 w obr. Barlinek 1.

W związku z powyższym - informuję wszystkie strony tego postępowania, o przysługujących im uprawnieniach do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z treści art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia (pokój nr 23, II piętro), składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości nr 20 (pater) w godzinach od 800 do 1400 – w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dnia od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Tym samym pouczam wszystkie strony postępowania, iż zgodnie z art. 49 § 2  Kpa ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upubli-cznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, którym jest zarówno publiczne ogłoszenie (wywieszenie) na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, a gdy nastąpi to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 105
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV polegającej na wymianie kabla na odcinku od stacji S-2466 Barlinek 31 Stycznia do stacji S-2018 Barlinek Lipiańska; na działkach gruntu numer: 806/16, 806/19, 806/17, 806/18, 167/79, 167/89, 168 w obr. Barlinek 2 oraz 214/4, 214/1, 168 i 551/20 w obr. Barlinek 1.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Gajdemska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gajdemska
Data wytworzenia informacji: 05.03.2021 13:54:49
Data udostępnienia informacji: 05.03.2021 13:58:12
Data ostatniej aktualizacji: 19.03.2021 00:00:08
Rejestr zmian