Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.VIII.6220.3.2021                                                                    Barlinek, 23 marca 2021 r. 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu na wniosek WNC Małgorzata Wincenciak ul. H. Wieniawskiego 23a, 71-130 Szczecin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów, na terenie działki o nr ew. 559/2 obręb 1 Barlinek.

Obwieszczenie udostępnione jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty lub dowody dot. stanowiska w sprawie na piśmie do Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 24
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów, na terenie działki o nr ew. 559/2 obręb 1 Barlinek.
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Data wytworzenia informacji: 26.03.2021 10:01:19
Data udostępnienia informacji: 26.03.2021 10:04:09
Data ostatniej aktualizacji: 10.04.2021 00:00:03
Rejestr zmian