Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, dnia 07.04.2021 r.

Nasz znak: RGPI.VIII.6733.22.2020

              

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Podaje się do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działkach o numerach ewid.: 806/16, 806/19, 806/17, 806/18, 167/79, 167/89 i 168 obr. Barlinek 2 oraz działkach o numerach ewid. 214/4, 214/1, 168 i 551/20 obr. Barlinek 1.

Jednocześnie informuje się, iż w tutejszym Urzędzie z siedzibą w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 23 (II-gie piętro) – jest do wglądu wspomniana wyżej decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Termin na zapoznanie się z ww. decyzją  mija po upływie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia  do publicznej wiadomości.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania tego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania – strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Burmistrzowi Barlinka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Jednocześnie poucza się, iż zgodnie z art. 49 Kpa ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, którym jest zarówno publiczne ogłoszenie (wywieszenie) na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 201
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV na działkach o numerach ewid.: 806/16, 806/19, 806/17, 806/18, 167/79, 167/89 i 168 obr. Barlinek 2 oraz działkach o numerach ewid. 214/4, 214/1, 168 i 551/20 obr. Barlinek 1
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Gajdemska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gajdemska
Data wytworzenia informacji: 08.04.2021 14:45:40
Data udostępnienia informacji: 08.04.2021 14:46:58
Data ostatniej aktualizacji: 23.04.2021 00:00:13
Rejestr zmian