Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.VIII.6220.6.2021                                                                                                                                                        Barlinek, 10 kwietnia 2021 r. 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247) zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski ul. Sosnowa 6f, 71-468 Szczecin będącej pełnomocnikiem Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, który reprezentuje  Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi publicznej wojewódzkiej, o długości do 0,98 km, o klasie drogi zbiorczej – klasa G pn. „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – etap II” .  

Obwieszczenie udostępnione jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty lub dowody dot. stanowiska w sprawie na piśmie do Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 180
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego Budowie drogi publicznej wojewódzkiej, o długości do 0,98 km, o klasie drogi zbiorczej – klasa G pn. „Budowa Obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – etap II”
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Data wytworzenia informacji: 10.04.2021 13:14:20
Data udostępnienia informacji: 20.04.2021 13:18:14
Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2021 00:00:01
Rejestr zmian