Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.VIII.6220.12.2018                                                                                                        Barlinek, 06.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin decyzją nr SKO/Ma/420/2796/2020 z 26 lutego 2021 r. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Barlinka w całości – decyzja  znak; RGN.VIII.6220.12.2018 z 24.07.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej hali, w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wewnątrz bloków socjalno-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na działkach nr 200/23, 197/1, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek”.  

Obwieszczenie udostępnione jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

            Strony z ww. decyzją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, w okresie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 157
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO dot. przedsięwzięcia "Budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej hali, w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wewnątrz bloków socjalno-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na działkach nr 200/23, 197/1, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek"
Osoba, która wytworzyła informację: Grzgeorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Data wytworzenia informacji: 06.05.2021 13:57:34
Data udostępnienia informacji: 06.05.2021 14:01:03
Data ostatniej aktualizacji: 21.05.2021 00:00:28
Rejestr zmian