Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.VIII.6220.11.2020                                                              Barlinek, 24 czerwca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

         Stosownie do art. 79 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 32, art. 30 oraz art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r., poz. 238 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

  1. Prowadzone jest postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stanicy wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na dz. nr 319 obr. Moczkowo, gmina Barlinek, której celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.
  2. W związku z prowadzonym postępowaniem wnioskodawca przedłożył raport oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pełnomocnika Zakład Ochrony Środowiska i BHP ”B&E” Edward Urbanowski ul. Broniewskiego 12, 74-300 Myślibórz, który działa w imieniu Grzegorza Salamandry Moczkowo ul. Wiosenna 22, 74-320 Barlinek.
  4. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Barlinka. Natomiast organem właściwym do uzgodnienia wymaganego raportu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.
  5. Dokumentacja dotycząca postępowania, w tym raport, dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Barlinku, w dniach pracy urzędu.
  6. Zapoznanie się z dokumentacją oraz uwagi i wnioski w powyższej sprawie mogą być wnoszone przez zainteresowanych, pisemnie do Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Niepodległości 20, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 121
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Przedłożony został raport dla planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stanicy wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Data wytworzenia informacji: 25.06.2021 11:03:54
Data udostępnienia informacji: 25.06.2021 11:06:52
Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2021 00:01:10
Rejestr zmian