Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, dnia 27.07.2021 r.

Nasz znak: RGPI.VII.6730.1.47.2021

               

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Podaje się do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735), że zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie techniczne – wymiennikownię funkcyjną C.O znajdującego się w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce o nr ewid. 637/8  w obr. Barlinek 1.

Jednocześnie informuje się, iż w tutejszym Urzędzie z siedzibą w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 23 (II-gie piętro) – można zapoznać się z treścią postanowienia o zawieszeniu postępowania. Termin na zapoznanie się z tą postanowienia wynosi 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie do 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania tego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Jednocześnie poucza się, iż zgodnie z art. 49 § 2  Kpa ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, którym jest zarówno publiczne ogłoszenie (wywieszenie) na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 30
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na pomieszczenie techniczne – wymiennikownię funkcyjną C.O znajdującego się w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce o nr ewid. 637/8 w obr. Barlinek 1
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 27.07.2021 14:23:54
Data udostępnienia informacji: 27.07.2021 14:27:20
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2021 00:01:00
Rejestr zmian