Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.VIII.6220.12.2021                                                                               Barlinek, 20.08.2021 r.

 

                       O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 79, art. 33 ust.1, art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247) Burmistrz Barlinka informuje:

  1. Prowadzone jest postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” na działce nr ewid. 20/2 obręb Moczkowo, której celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.
  2. W toku prowadzonego postępowania wpłynęło wymagane przez organ opiniujący – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, o które został wezwany wnioskodawca.
  3. Wnioskodawcą jest: Ilona Bartczak ul. Owocowa 15e, 66-431 Janczewo, w imieniu której działa Pełnomocnik Patryk Brusilewicz ul. Wspólna 12, 74-320 Barlinek. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w ww. sprawie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Barlinku, w celu wniesienia ewentualnych uwag.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 76
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu dziewięciu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” na działce nr ewid. 20/2 obręb Moczkowo.
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Data wytworzenia informacji: 23.08.2021 14:02:01
Data udostępnienia informacji: 23.08.2021 14:04:06
Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2021 00:00:24
Rejestr zmian