Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nasz znak: RGPI.VII.(XI).6730.1.30.2021                                                                       Barlinek, dnia 23 sierpnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu warunków zabudowy

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – zwanej dalej Kpa

zawiadamiam,

że zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Równo na części działki o nr ewid. 361/13 obr. 0002 Równo, gmina Barlinek.

Jednocześnie informuje się, iż w tutejszym Urzędzie z siedzibą w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 7 (parter) – można zapoznać się z treścią postanowienia o zawieszeniu postępowania. Termin na zapoznanie się z treścią postanowienia wynosi 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie 7 dni, licząc od upływu  14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Jednocześnie poucza się, iż zgodnie z art. 49 § 2 Kpa ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, a gdy nastąpi to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 71
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Równo na części działki o nr ewid. 361/13 obr. 0002 Równo, gmina Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Bolon
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Bolon
Data wytworzenia informacji: 24.08.2021 10:04:31
Data udostępnienia informacji: 24.08.2021 10:06:36
Data ostatniej aktualizacji: 09.09.2021 00:01:32
Rejestr zmian