Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, dnia 13 września 2021 r.

Nasz znak: RGPI.VII.6730.1.11.2021

              

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Podaje się do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735), że została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 460/95, 460/96 w obr. Barlinek 2.

Jednocześnie informuje się, iż w tutejszym Urzędzie z siedzibą w Barlinku przy
ul. Niepodległości 20, pokój nr 23 (II-gie piętro) – można zapoznać się z treścią wspomnianej wyżej decyzji o warunkach zabudowy. Termin na zapoznanie się z tą decyzją mija po upływie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie do 14 dni, licząc od upływu
14 dni od daty podania tego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania – strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Burmistrzowi Barlinka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Jednocześnie poucza się, iż zgodnie z art. 49 § 2 Kpa ww. obwieszczenie uważać się
będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Barlinku, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, którym jest zarówno publiczne ogłoszenie (wywieszenie) na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku oraz
udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy
sposób,
gdy nastąpiło to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku
  2. Tablica ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Barlinku
  3. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 35
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 460/95, 460/96 w obr. Barlinek 2
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 14.09.2021 12:30:13
Data udostępnienia informacji: 14.09.2021 12:33:53
Data ostatniej aktualizacji: 28.09.2021 00:00:25
Rejestr zmian