Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian.

 

         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) - zawiadamiam o podjęciu w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Radę Miejską w Barlinku Uchwały Nr XLI/269/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian.

         Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do wskazanej wyżej Uchwały (dostępna do wglądu na stronie „bip.barlinek.pl” w zakładce „Uchwały”, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku - pokój nr 23 oraz na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Barlinku https://barlinek.e-mapa.net/ w zakładce ”Zagospodarowanie przestrzenne – Obszary przystąpień” .

         Głównym celem opracowania będzie przede wszystkim „zniesienie” z ustaleń obowiązującego planu miejscowego projektowanej publicznej drogi dojazdowej 5KD-D.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej częściowej zmiany planu miejscowego.

 

         Tym samym zawiadamiam, iż na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) - przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (prognoza) wskazanej wyżej częściowej zmiany planu miejscowego.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

WNIOSKI do częściowej zmiany planu miejscowego lub do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy kierować do Burmistrza Barlinka na adres: 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości nr 20 - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę, adres i podpis wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wniesione:

  • w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (adres powyżej),
  • przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę  elektroniczną na adres: umig@barlinek.pl lub za pomocą ePUAP: /umbarlinek/skrytka .

 

         Jednocześnie informuję, iż administratorem danych osobowych przetworzonych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Barlinka. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem http://gmina.barlinek.sisco.info/klauzula-informacyjna,311.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 158
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Gajdemska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Gajdemska
Data wytworzenia informacji: 22.10.2021 07:03:39
Data udostępnienia informacji: 22.10.2021 07:07:38
Data ostatniej aktualizacji: 28.11.2021 00:00:18
Rejestr zmian