Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, 29.10.2021 r.

RGN.VIII.6220.19.2021                                                                                                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 79, art. 33 ust.1, art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2021 r. poz. 247) Burmistrz Barlinka informuje:

  1. Prowadzone jest postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Barlinku, na działkach 1/15, 1/23, 1/30 obręb 2 Barlinek, której celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.
  2. W toku prowadzonego postępowania wpłynęło pismo wymagane przez organ opiniujący tj.:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia.
  3. Wnioskodawcą jest: WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia, który działa w imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek.    

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w ww. sprawie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Barlinku, w celu wniesienia ewentualnych uwag.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 123
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Dotyczy wpłynięcia uzupełnienia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Barlinku, na działkach 1/15, 1/23, 1/30 obręb 2 Barlinek.
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Data wytworzenia informacji: 29.10.2021 13:13:32
Data udostępnienia informacji: 29.10.2021 13:20:35
Data ostatniej aktualizacji: 06.11.2021 00:01:13
Rejestr zmian