Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, dnia 29 października 2021 r.

Nasz znak: RGPI.XI.6733.6.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 101§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – zwanej dalej Kpa

zawiadamiam,

że zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina, gmina Barlinek.

Jednocześnie informuje się, iż w tutejszym Urzędzie z siedzibą w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 7 (parter) – można zapoznać się z treścią postanowienia o zawieszeniu postępowania. Termin na zapoznanie się z treścią postanowienia wynosi 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie 7 dni, licząc od upływu  14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Jednocześnie poucza się, iż zgodnie z art. 49 § 2 Kpa ww. obwieszczenie uważać się będzie za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia jego upublicznienia.

Obwieszczenia dokonano poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barlinku oraz udostępnienie na BIP. Za datę upublicznienia uznaje się dzień ogłoszenia w powyższy sposób, a gdy nastąpi to w różnych terminach, dzień najpóźniejszego upublicznienia.

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 125
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina, gmina Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Bolon
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Bolon
Data wytworzenia informacji: 02.11.2021 11:49:00
Data udostępnienia informacji: 02.11.2021 11:52:39
Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2021 00:00:11
Rejestr zmian