Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Barlinek, 09.11.2021 r.

RGN.VIII.6220.18.2021

                       

O B W I E S Z C Z E N I E

           

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247) Burmistrz Barlinka informuje:

1. Prowadzone jest postępowanie dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW realizowanej na działce o nr ewid. 338/1 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”, której celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

2. W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca wystąpił z pismem o zmianę terminu przedłożenia uzupełnienia do ww. wniosku, które wymagane zostało przez organ opiniujący - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

3. Burmistrz Barlinka prowadzący postępowanie wyraził zgodę na zmianę terminu uzupełnienia – do 03.12.2021 r.  

4. Wnioskodawcą jest NG PV 3 Sp. z o.o. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w ww. sprawie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Barlinku, w celu wniesienia ewentualnych uwag.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 47
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW realizowanej na działce o nr ewid. 338/1 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Data wytworzenia informacji: 09.11.2021 13:50:33
Data udostępnienia informacji: 09.11.2021 13:53:25
Data ostatniej aktualizacji: 17.11.2021 00:00:05
Rejestr zmian