Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zarządzenie Nr 10/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 07 stycznia 2021 roku

 

w sprawie sporządzania planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej i przekraczającej progi unijne

 

            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020. 713 ze zm.) i art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019. 2019 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam wzór Planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych  stanowiący  

załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.  Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego i pracownicy na samodzielnych  stanowiskach, którzy w danym roku (należy przez to rozumieć okres od 1 stycznia do 31 grudnia) zamierzają wnioskować  o  udzielenie   zamówienia   publicznego   składają u Skarbnika roczny plan  zamówień   zgodnie   z   załącznikiem   nr 1  w terminie do 20 dni od dnia podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek .

§ 3. Na podstawie planów zamówień poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk Skarbnik sporządza zbiorczy plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jednostki i sprawuje  bezpośredni nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 1. Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego i pracownicy na samodzielnych  stanowiskach,    wnioskują do Skarbnika o dokonanie zmiany i aktualizacji planu, w zależności od ich charakteru.

2. Aktualizacja wcześniej opublikowanego dokumentu oznacza obowiązek modyfikacji informacji zwartych w tym dokumencie, w szczególności poprzez:

  1. rozszerzenie albo ograniczenie zakresu zamówienia,
  2. zmianę trybu lub procedury,
  3. zmianę orientacyjnej wartości zamówienia,
  4. zmianę przewidywanego terminu wszczęcia postępowania.

§ 5. Wniosek o zmianę lub aktualizację planu podlega weryfikacji przez Skarbnika, który  dokonuje stosownej aktualizacji.

§ 6. Skarbnik we współpracy z kierownikami referatów i pracownikami na samodzielnych stanowiskach dokonuje weryfikacji planu pod kątem aktualności zawartych w nim danych co najmniej raz na kwartał

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzania planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza 30 000 euro.

§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 727
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie sporządzenia planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej, równej i przekraczającej progi unijne
Numer: 10
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Skarbnik Barlinka
Osoba, która udostępnia informację: Skarbnik Barlinka
Data wytworzenia informacji: 07.01.2021
Data udostępnienia informacji: 27.01.2021 12:00:51
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2021 09:59:55
Rejestr zmian