Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZARZĄDZENIE NR 23/2021

Burmistrza Barlinka

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/209/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr 151/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 18 grudnia 2020 r. na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.1. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności na terenie miasta”, wybieram Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznaję dotację w wysokości 43.000,00 zł.

3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.2. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie miasta” wybieram:

  1. Stowarzyszenie Barlinecka Akademia Futbolu z siedzibą w Moczkowie i przyznaję dotację w wysokości 11.000,00 zł;
  2. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Indywidualna Szkoła Futbolu Pogoń Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznaję dotację  w wysokości 22.000,00 zł.

4. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.3. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Mostkowo” wybieram Stowarzyszenie Klub Sportowy „Koral” z siedzibą w Mostkowie i przyznaję dotację w wysokości 20.000,00 zł.

5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.4. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie lekkiej atletyki” wybieram Stowarzyszenie Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” w Barlinku i przyznaję dotację w wysokości 15.000,00 zł.

6. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.5. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Lutówko” wybieram Stowarzyszenie Klub Sportowy „Iskra” Lutówko z siedzibą w Lutówku i przyznaję dotację w wysokości 19.000,00 zł.

7. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.6. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego oraz organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie wiejskim w m. Płonno” wybieram Stowarzyszenie Klub Sportowy „Grom” Płonno z siedzibą w Płonnie i przyznaję dotację w wysokości 14.000,00 zł.

8. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.7. pod nazwą: „Organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki nożnej w szczególności na terenie miasta” wybieram Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznaję dotację w wysokości 3.500,00 zł.

9. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.8. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie sztuk walki lub sportów walki” wybieram:

  1. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznaję dotację w wysokości 3.500,00 zł;
  2. Stowarzyszenie Akademia Sportów Walki BORAN TEAM z siedzibą w Stawie i przyznaję dotację w wysokości 6.500,00 zł.

10. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.9. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej” wybieram Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Sportu Pogoń Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznaję dotację w wysokości 3.500,00 zł.

11. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.10. pod nazwą: „Organizowanie szkolenia sportowego, lub organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, lub organizowanie imprez sportowych w zakresie tenisa” wybieram Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Tenisa Barlinek” z siedzibą w Barlinku i przyznaję dotację w wysokości 3.500,00 zł.

12. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/3.11. pod nazwą: „Organizowanie imprez o charakterze sportowo–turystyczno-rekreacyjnym” wybieram Stowarzyszenie „Włóczykijki” z siedzibą w Barlinku i przyznaję dotację w wysokości 7.000,00 zł.

§ 2. 1. Powołuję zespół celem dokonania kontroli merytorycznej i finansowej sprawozdań związanych z realizacją wymienionych w  §1 zadań, w następującym składzie:

  1. Zofia Werbolewska – w zakresie kontroli finansowej;
  2. Izabela Salamandra – w zakresie kontroli merytorycznej.

2. Kontroli i oceny realizacji wymienionych w §1 zadań, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych, będzie dokonywać kontroler wewnętrzny.

§ 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Barlinka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 978
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Numer: 23
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Salamandra
Osoba, która udostępnia informację: Izabela Salamandra
Data wytworzenia informacji: 11.02.2021
Data udostępnienia informacji: 11.02.2021 12:51:22
Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2021 12:53:41
Rejestr zmian